Dijaški dom
Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

OBVESTILO O ZAČASNI OBLIKI IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

V skladu s sklepom o usmeritvah za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 30. 10. 2020, bomo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja širjenja prenosa okužb s SARS CoV-2 pouk začasno izvajali na daljavo.

V tem času je bivanje v dijaškem domu mogoče le v primeru izjemnih okoliščin po predhodnem dogovoru z vodstvom šole.

Z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem ukrepov NIJZ, bomo skupaj zmogli in prispevali k ponovni vzpostavitvi normalne situacije, da se čim prej zopet vrnemo v šolske klopi.

Pazite nase in na druge in ostanite zdravi.

 

Dijaški dom v času izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Glede na resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom SARS Cov-2, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dne 14. oktobra 2020, izdala sklep, da se bo od
19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednjih šolah izvajal celoten pedagoški proces na daljavo.

Dijaški dom v tem času nadaljuje z izvajanjem svoje dejavnosti in omogoča bivanje dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Vsi prihodi dijakov morajo biti napovedani.

O vseh nadaljnjih spremembah v delovanju dijaškega doma vas bomo sproti obveščali.

Želimo si, da se v najkrajšem času zopet vrnemo v šolske klopi in dijaški dom, zato se skupaj potrudimo in kar se da najbolje prispevajmo k izboljšanju nastale epidemiološke situacije.

 

Obvestilo pred začetkom novega šolskega leta

Drage dijakinje, dijaki, študenti, spoštovani starši, skrbniki

V torek, 1. 9. 2020, se začne novo šolsko leto. Pouk in bivanje v dijaškem domu bo za vse dijake in študente potekal v skladu s šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom v šoli, dijaškem domu in pri delodajalcih. Zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 in z namenom, da zagotovimo varno učno okolje, bo pouk oziroma bivanje v dijaškem domu potekal v skladu z navodili MIZŠ in priporočili NIJZ.

V šolsko stavbo in dijaški dom vstopajo samo dijaki, študenti in zaposleni, preostali pa le z utemeljenim razlogom in vnaprej najavljeni.

Ob vstopu v šolo oziroma dijaški dom si obvezno razkužite roke in si pravilno namestite obrazno masko.

Posebno bi vas radi opozorili, da ravnate odgovorno in v šolo oziroma dijaški dom od prvega dne naprej prihajate le zdravi, tisti, ki ne kažete znakov obolenj ter dosledno upoštevate navodila šole oziroma dijaškega doma in vseh pristojnih inštitucij.

 

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Kratka navodila za dijake COVID-19

Izjava staršev in dijaka pred vstopom v dijaški dom

Higienska priporočila

 

Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju okužbe s SARS-CoV-2 in o bolezni COVID-19. Zato priporočamo spremljanje objav na spletnih straneh NIJZ.

 

Mag. Mojca Šmelcer

Ravnateljica Srednje šole za strojništvo

 

Obvestilo o odpiranju šol in dijaških domov

Vzgojno izobraževalno delo bo od 18. 5. 2020 do konca pouka lahko potekalo tudi v prostorih šole in pri delodajalcih.

Obveščamo vas, da je Vlada RS 29. aprila 2020 na podlagi ocen in predlogov Ministrstva za zdravje sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in varstvo otrok. Na podlagi omenjenega načrta je predvideno, da se na področju srednjega šolstva, ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov, 18. 5. 2020 lahko vrnejo v šolske klopi tudi dijaki zaključnih letnikov in po presoji vodstva ter strokovnega in učiteljskega kolektiva tudi dijaki nižjih letnikov.

Obdobje ponovnega vstopa v šolo do zaključka pouka je namenjeno popravljanju, izboljševanju in zaključevanju ocen ter pripravi na zaključni izpit ter poklicno in splošno maturo. To obdobje je namenjeno tudi tistim dijakom, ki zaradi nastale situacije pri izobraževanju na daljavo nimajo dovolj tehnične opreme in kakovostne tehnične podpore, ali potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi.
Od 18. 5. 2020 se lahko izvaja tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih, ki imajo vzpostavljeno varno delovno okolje.

Z navedenim dnem svoja vrata odpirajo tudi dijaški domovi, višje strokovne šole in izobraževanje odraslih (izredno izobraževanje).
Vsi ostali dijaki se bodo do konca pouka tega šolskega leta še naprej izobraževali na daljavo v skladu z navodili učiteljev in strokovnih delavcev šole.
V času zadrževanja v šolskih prostorih morajo vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega dela upoštevati higienske in zaščitne ukrepe. (Priloga 1, 2, 3, 4, 5, 6)

V šolo lahko vstopajo dijaki, ki nimajo znakov respiratornega obolenja, vročine ali drugega bolezenskega stanja in so se predhodno dogovorili z učiteljem ali strokovnim delavcem šole o namenu, času in kraju izvajanja vzgojno izobraževalnega dela v šolskih prostorih. Gibanje dijaka v šolskih prostorih je dovoljeno v skladu s higienskimi ukrepi, označbami, pregradami in navodili dežurnih delavcev šole.

Vstop v šolo bo dovoljen pod naslednjimi pogoji:

  • Podpisana izjava staršev/dijaka*; ob vsakem vstopu v šolo dijak predloži dežurnemu učitelju podpisano izjavo o zdravstvenem stanju (Priloga 2). V primeru, da je dijak polnoleten*, izjavo izpolni in podpiše sam (Priloga 3). Izjavo, ki je v priponki natisnite, podpišite in jo prinesete v šolo. S podpisom izjave starši/dijak jamči, da nima simptomov bolezni Covid-19 in se zaveda vseh tveganj.
  • Primerna medsebojna razdalja, najmanj 1,5 do 2,00 m.
  • Zaščitna maska, ki jo mora dijak pravilno namestiti na obraz, tako da sega od korena nosu do pod brado. (Priloga 4) Ko dijaki sedijo pri pouku, oziroma opravljajo maturo ali zaključni izpit in je zagotovljena distanca, lahko masko odložijo. Zaščitno masko prinesite s seboj. Če boste v šoli več ur potem se priporoča, da imate še eno ali dve dodatni.
  • Umivanje in razkuževanje rok, ob vstopu v šolski objekt in v razred si mora dijak razkužiti roke. (Priloga 5)
  • Učni pripomočki, dijak lahko v šolskem prostoru uporablja samo tiste učne pripomočke, ki jih je priporočil učitelj, ki izvaja vzgojno izobraževalno delo in jih je dijak prinesel s seboj. Izmenjava učnih pripomočkov z drugimi dijaki ali osebami ni dovoljena.

Organizirane malice v šoli ne bo, zato jo po potrebi dijaki prinesite s seboj, pri čemer morate upoštevati vsa higienska priporočila.

Za odpiranje srednjih in višjih šol, dijaških domov ter izobraževanja odraslih se je Vlada RS skupaj s pristojnimi inštitucijami odločila zaradi številnih koristi, ki jih to prinaša vsem udeležencem izobraževanja. V prvi vrsti možnost zaključka letnika ali srednje šole in s tem prehoda na višjo stopnjo izobraževanja oziroma zaposlitev.

Z odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi zagotovili varno delo v šolah in kar se da najbolj zmanjšali tveganje, se moramo skupaj potruditi in dosledno upoštevati nabor ukrepov, za katere so se v času popuščanja ukrepov odločile tudi druge države.

 

Mag. Mojca Šmelcer
Ravnateljica Srednje šole za strojništvo

Navodila za vpis

  V priponki so dostopna podrobna navodila za vpis v dijaški dom v šolskem letu 2020/21.

 

Dijaški dom

Šolski Center Škofja Loka

Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

T: +386 (0) 4 50 62 300

Šolski center Škofja Loka • moj.scsl.si

RSS Šolski Center Škofja Loka na Facebook-u Šolski Center Škofja Loka na Twitter-ju Šolski Center Škofja Loka na Youtube-u
Eduroam (education roaming)

Cobiss+

Simbioza Šola

Erasmus +


Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Interreg Danube Transnational Programme

Slovensko izobraževalno omrežje - 2020

UIL

Munera 3

Lesni Feniks

Pomoč v stiski

Pomoč v stiski