Šolska prehrana

Prva stran | Prehrana

Malico na ŠC Škofja Loka pripravlja podjetje Slorest

Dijak obroki prevzemajo praviloma v času od 8.50 do 9.35. Dijaki Srednje šole za strojništvo prevzamejo obrok v jedilnici Šolskega centra Škofja Loka, dijaki Srednje šole za lesarstvo pa v jedilnici na Kidričevi 59 ali v jedilnici Šolskega centra Škofja Loka, odvisno od urnika.

Dijaki lahko prevzamejo obrok le z dijaško izkaznico, ki vsebuje čip, in so jo prejeli prvi šolski dan.

Organizatorica šolske prehrane

Danijela Capuder

težave s čipi, subvencije, položnice

GU vsak delovni dan 9.00-9.30

L U36

T 04 506 23 16

E prehrana@scsl.si

Izbira obroka

Obroke si lahko izberete ali se odjavite od obroka na spletni strani eAsistenta.

Odjava za isti šolski dan

Odjava prehrane za isti šolski dan je možna od 7:00 do 7:30 na tel. številki 04 506 23 16.

Prevzem obroka na Trati

Če dijak pozabi ključek za prevzem (ali se zgodi, da “ne dela”), dobi nadomestni listek v prostorih knjižnice na Trati.

Pravilniki, obrazci (šolska prehrana)

Dostopnost