Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi • Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih

Nižje poklicno izobraževanje • 2 leta

Pomočnik v tehnoloških procesih

Dela enostavna dela na področju ročnih in strojnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja.

Pomočnik v tehnoloških procesih je usposobljen za enostavna dela  na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. Obvlada osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev.  Pri delu mora biti zanesljiv, redoljuben in ima dobro razvite ročne spretnosti. Delo, ki ga opravlja, zahteva pozitiven odnos do racionalne rabe energije, varstva pri delu in ekologije.

Pogoji za vpis

Program je namenjen učencem, ki niso končali osnovne šole in  želijo priti do poklica predvsem s praktičnim usposabljanjem: uspešno končanih najmanj sedem razredov osnovne šole oz. končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Izvedbeni predmetnik

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

  • ŠOLSKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 100% 100%
  • Splošnoizobraževalni predmeti 29% 29%
  • Strokovni moduli 12% 12%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 19% 19%
  • Praktično izobraževanje v šoli 30% 30%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 6% 6%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: izdelek oz.storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja: odličnim in prav dobrim priporočamo vpis v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja.

Možnosti zaposlitve: v vseh industrijskih panogah, trgovini, obrti …

Na SŠS se dogaja

Dostopnost