Skoči na glavno vsebino
Dobili smo novo robotsko roko

Dobili smo novo robotsko roko

Šolski center Škofja Loka je prejel robotsko roko, ki bo našim dijakom in študentom omogočila uporabo in boljše razumevanje sodobne tehnologije. Dijaki, študentje in ciljne skupine zunanjih udeležencev bodo dobili priložnost, da pridobijo dragocene praktične izkušnje ter se na tak način pripravijo na izzive prihodnosti, ki jih čakajo na delovnih mestih ter so skladne s potrebami sodobnega trga dela.

V galeriji spodaj si lahko pogledate fotografije s prevzema kolaborativnega robota ABB.

Projekt v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska unija – NextGenerationEU (noo.gov.si, evropskasredstva.si).

Nakup robotskih rok je bil izveden v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih (oprema), katerega cilj je zagotovitev informacijsko-komunikacijske opreme v vzgojno izobraževalnih zavodih za potrebe reformnega procesa, definiranega v Načrtu za okrevanje in odpornost. Za okrevanje po pandemiji covida-19 in krepitev odpornosti Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sklopu razvojnega področja Digitalna preobrazba za digitalizacijo izobraževanja, znanosti in športa namenja skoraj 39 milijonov evrov, od tega več kot 32 milijonov evropskih sredstev za okrevanje in odpornost.

Foto: Alojzij Kokalj

Deset novih diplomantov študijskega programa strojništvo

Deset novih diplomantov študijskega programa strojništvo

Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Škofja Loka je v četrtek, 7. decembra 2023, z zagovorom diplomskih nalog uspešno zaključilo študij deset študentov študijskega programa strojništvo. Med novimi diplomanti je tako osem rednih in dva izredna študenta.

Sedem diplomantov je v svojih diplomskih delih obdelalo teme iz podjetij, v katerih so zaposleni ali pa so v njih opravljali praktično izobraževanje.

Matic Jovanovič in Miha Prezelj sta v diplomskih nalogah predstavila razvojni projekt povratnega inženiringa. Delo v tem projektu je potekalo v šolskem centru in obsega tako 3D-skeniranje in pripravo modelov ter 3D-tiskanje z uporabo FDM-tehnologij.

Luka Flego je predstavil projekt izdelave učnega robota Thor, ki je potekal v okviru mednarodnega projekta VACIDE. Projekt VACIDE Thor je tako obsegal načrtovanje robota, njegovo izdelavo in pripravo navodil za izdelavo sestavnih delov in sestavljanje robota. Projektna skupina pod njegovim vodstvom je tako izdelala dva robota in dosegla vse zastavljene cilje projekta. S to predstavitvijo smo tudi zaključili projekt VACIDE Thor.

Vsem diplomantom čestitamo za uspešno zaključen študij in jim želimo vse dobro na njihovi karierni poti.

Zahvala gre tudi vsem mentorjem v šoli in v podjetjih, kjer so naloge tudi nastale.

Prvi karierni dan na Višji strokovni šoli

Prvi karierni dan na Višji strokovni šoli

V torek, 7. novembra 2023, smo na Višji strokovni šoli v Škofji Loki izvedli 1. karierni dan za študente 1. letnika strojništva in lesarstva.

V uvodu je ravnatelj VSŠ, mag. Igor Hanc, pozdravil prisotne. Koordinator dogodka, dr. Aleksander Kustec, predavatelj na VSŠ, je nato predstavil program in predavatelje.

Iz programa:

  • Prva zaposlitev in zaposlitveni trendi (Metka Medved, ZRSZ (OS Kranj))
  • ŠOS in organiziranje študentov(Aleksander Miličević, ŠOS)
  • Aktivnosti Skupnosti VSŠ, Erasmus+, mednarodno sodelovanje (Alicia Leonor Sauli Miklavčič, Skupnost VSŠ, Marinka Detečnik, Skupnost VSŠ)
  • Praktično izobraževanje študentov(Alojz Zupančič, Višja strokovna šola Škofja Loka)
  • Predstavitve podjetij: Trelleborg Slovenija, M Sora Žiri, Marmor Hotavlje, LTH Castings

Predavanja so bila izredno zanimiva, informativna in poučna, študentje pa so bili zelo aktivni z vprašanji.  Na koncu je v zaključkih srečanja dr. Aleksander Kustec povzel bistvene spoznanja in ugotovitve s kariernega dne.

1. karierni dan je v celoti uspel in se že veselimo naslednjega v letu 2024.

Več pa v galeriji.

Besedilo: dr. Aleksander Kustec, foto: mag. Igor Hanc

 

Poslovni zajtrk 2023

Poslovni zajtrk 2023

Konzorcij podjetij Šolskega centra Škofja Loka, ki skrbi za kakovost tehniškega izobraževanja, se je 11. oktobra 2023 zbral na tradicionalnem poslovnem zajtrku. Srečanja se je udeležilo 53 predstavnikov podjetij s področij strojništva in lesarstva s Škofjeloškega in širše gorenjske regije, predstavniki obrtno-podjetniške zbornice, gospodarske zbornice in občine Škofja Loka.

Udeležencem smo predstavili rezultate skupnega sodelovanja s podjetji in lokalno skupnostjo na področju projektnega dela, izobraževanja in usposabljanja kadrov, in se pogovorili o načrtih za prihodnost.

Besedilo: Erna Klanjšek Tomšič; foto: Katja Dolinar in Ivan Štrukelj

Šolski center Škofja Loka prejel sejemsko priznanje OZS

Šolski center Škofja Loka prejel sejemsko priznanje OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) vsako leto na Mednarodnem obrnem sejmu v Celju podeli posebna sejemska priznanja  OZS in priznanja Ceh.  In tudi septembra 2023 je bilo tako.

Med nagrajenimi je tudi Šolski center Škofja Loka.

Takole so zapisali:

Sejemsko priznanje OZS je prejel tudi Šolski center Škofja Loka, ki sledi razvoju stroke, povezovanju z gospodarstvom, vključevanju strokovnjakov iz priznanih podjetij, uporabi sodobnih metod dela in sodobnih učnih pristopov, s čimer zagotavljajo, da dijaki in študenti dobijo tista znanja, ki jih tehnološko razvita družba potrebuje, dobijo pa tudi odlično teoretično osnovo, ki jim omogoča nadaljevanje šolanja. Na letošnjem sejmu je Srednja šola za strojništvo Škofja Loka predstavila SUPERKART. Gre za idejo dijaka šole Domna Filipiča, ki je izdelek pod mentorstvom Matjaža Luznarja izdelal za maturitetno nalogo. Po oceni komisije OZS si Šolski center Škofja Loka za predstavitev na sejmu zasluži posebno sejemsko priznanje.

Vir: Novice ozs.si

Foto: Franc Jelenc

Dostopnost