Srednja šola za lesarstvo: dopolnilni in popravni izpiti — spomladanski rok 2022

Srednja šola za lesarstvo: zadnji dan pouka, 24. 6. 2022

Zadnji dan pouka, v petek, 24. 6. 2021, bo potekal po naslednjem razporedu:

  • ob 7.30 v C 099: proslava ob dnevu državnosti
  • ob 9.00: podelitev spričeval po razporedu:
oddelek učilnica
1. AL C 073
1. DM/DT C 156
1. EM C 163
1. JL C 162
2. AL C 074
2. DM/DT C 165
2. EM C 166
3. AL C 167
4. ML C 099

Dijaki, pred prevzemom spričevala morate v knjižnico vrniti vse izposojene učbenike, prav tako morajo biti poravnane vse finančne obveznosti do ŠC.

Malice zadnji dan pouka ne bo, od nje ste odjavljeni.

Srednja šola za lesarstvo: vračanje gradiva v knjižnico

Srednja šola za lesarstvo: stanje prijav za vpis v 1. letnik za š. l. 2022/23

Stanje prijav na dan 4. 4. 2022

Program: predvideno število mest za novince / trenutno število prijav

Lesarski tehnik: 28/23

Mizar: 52/45

Obdelovalec lesa: 16/5

Tapetnik: 26/1

Morebitne spremembe v številu prijav lahko sproti spremljate tudi na spletni strani MIZŠ.

Prenosi prijav potekajo najkasneje do 25. 4. 2022 do 14. ure.

 

Dostopnost