SŠS: Podelitev spričeval – 24. 6. 2021

SŠS: Podelitev spričeval – 24. 6. 2021

Podelitev spričeval ob koncu pouka bo v četrtek, 24. 6. 2021,  po razporedu, in sicer

za dijake 1. letnikov ob 7.30,

za dijake 2. letnikov ob 8.15, za 2. B in 2. D ob 9.30,

za dijake 3. letnikov in 2. J, ki so opravljali zaključni izpit, ob 9. uri v predavalnici 99,

za dijake 3. A, 3. B, 4. K, 4. M, 4. N  ob 10. uri. 

Če spričevala 24. 6. ne boste prevzeli, ga lahko prevzamete pri pedagoginji do 5. 7. med 8. in 12. uro.

Dijaki, ki imate popravne izpite, izpolnite prijavnice in jih oddajte v nabiralnik ob pisarni 244 v četrtek, 24. 6. 2021, do 12. ure. Popravni izpiti bodo od 30. 6. dalje po razporedu, ki bo objavljen na naši spletni strani v ponedeljek, 28. 6. 2021.                                                                                              

Razred Razrednik UČILNICA
1. A E. Klanjšek Tomšič 163
1. B A. Lampič 165
1. C A. Gorišek 166
1. Č M. Metaj 167
1. D E. Šubic 168
1. E T. Oblak 162
1. F V. Nemec 156
1. G D. Capuder 81
1. J B. Poljanšek 90
2. A K. Krope 252
2. B A. Puketa 251
2. C A. Trpin 247
2. Č A. Vidic 236
2. D Z. Erce 237
2. F V. Potočnik 77
2. G M. Ahčin 240
2. J T. Bogataj 99
3. A B. Čenčič 247
3. B M. Praprotnik 237
4. K M. Hadalin 96
4. M K. Černe 251
4. N J. Brejc 236
Vpis dijakov v Srednjo šolo za strojništvo Škofja Loka

Vpis dijakov v Srednjo šolo za strojništvo Škofja Loka

Spoštovani starši in bodoči dijaki!

Prosimo, da upoštevate razpored za vpis, ki ste ga s pošto prejeli domov. Vpis bo potekal v pisarni pedagoginje (243) v drugem nadstropju šole.

Vstop v šolo bo v skladu s priporočili dovoljen samo z uporabo zaščitne maske.

Vpis  bo potekal po naslednjem razporedu:

Datum Ura Program
 16. 6. 2021 – sreda

  7.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Strojni tehnik (po abecednem redu)

Inštalater strojnih inštalacij

 17. 6. 2021 – četrtek

 

  7.00 – 7.30

  7.30 – 11.00

11.00 – 14.00

Strojni mehanik

Oblikovalec kovin-orodjar (vajenci)

Oblikovalec kovin-orodjar (šolski)

 18. 6. 2021 – petek

  7.00 – 8.30

  8.30 – 11.00

11.00 – 14.00

Avtokaroserist

Avtoserviser  (vajenci)

Avtoserviser (šolski)

28. 6. 2021 – ponedeljek  8.00 – 10.00 Pomočnik v tehnoloških procesih

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na svetovalno delavko – Ireno Kristan, telefon 506 23 15.

Nasvidenje na vpisu!

Dostopnost