Skoči na glavno vsebino
Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in z ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariere«.

– v šolskem letu 2022/2023 smo izvedli mobilnosti vajencev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v tujini

Logo EAfA
Logo EC
Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

V okviru združenja EAfA smo v petek, 22. septembra 2023,  sodelovali na posvetu, ki ga je organiziralo združenje za mobilnost vajencev EAM Moving Skills (Euro App Mobilty).

Euro App Mobility je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 2020 za razvoj mednarodne mobilnosti vajencev in pripravnikov. Združenje si prizadeva za Euro App “Dolgoročna mobilnost za vajence”, ki je bila uvedena na pobudo Evropskega parlamenta in jo je Evropska komisija pilotno izvajala med letoma 2016 in 2019.

Euro App Mobility združuje približno dvajset mrež centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetij, institucij in političnih osebnosti v Franciji in Evropi v skupnem projektu: vzpostavitev evropskega prostora za vajeništvo in poklicno učenje, podobno kot obstaja evropski prostor za visokošolsko izobraževanje.

Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da bi bila mednarodna odprtost v središču izobraževalnih programov vajeniških sektorjev.

Na posvetu so sodelovali:

Luc Vernet – koordinator združenja EAM

Varnai Tamas – uradnik za politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vajeništva pri  Evropski komisiji

Ostali udeleženci – predstavniki šol, podjetij in združenj

Tadej Gartner, ŠC Škofja Loka

Posvet (posnetek zaslona)

Podobni prispevki

Oddali smo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA 2023

Oddali smo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA 2023

Oddali smo drugo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v kateri ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev za 42 mest

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev za 23 mest

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariero«.

– v šolskem letu 2022/2023 smo izvedli 4 mobilnosti vajencev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v tujini, in sicer: 2 dolgotrajni mobilnosti ErasmusPro (90 dni) – en orodjar in en strojni mehanik sta bila na usposabljanju v podjetju Motor Jikov na Češkem in dva mizarja na enomesečnem usposabljanju v podjetju Stolarija ČUK na Hrvaškem.

Logo EAfA
Logo EC

Podobni prispevki

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer: – na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število...

Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

V okviru združenja EAfA smo v petek, 22. septembra 2023,  sodelovali na posvetu, ki ga je organiziralo združenje za mobilnost vajencev EAM Moving Skills (Euro App Mobilty). Euro App Mobility je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 2020 za razvoj mednarodne...

EAfA:  Spodbujanje vajeništva v malih in srednjih podjetjih, razprava v živo

EAfA: Spodbujanje vajeništva v malih in srednjih podjetjih, razprava v živo

Evropska zveza za vajeništvo (EAfA) je 14. decembra 2022 organizirala razpravo v živo o tem, kako spodbujati vajeništvo v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Med razpravo se je zbralo približno 60 udeležencev, ki smo razpravljali o politiki in različnih instrumentih, ki se uporabljajo za vključevanje MSP v programe vajeništva po vsej Evropi. V online razpravi je sodeloval tudi naš šolski center.

MSP so hrbtenica evropskega gospodarstva, saj zaposlujejo približno dve tretjini delovne sile v EU in predstavljajo 99 % podjetij v EU. Z inovativnimi rešitvami in dodano vrednostjo v vseh sektorjih lahko igrajo ključno vlogo pri prehodu na podnebno nevtralno in digitalno Evropo.

Vendar se številna MSP težko prilagajajo dvojnemu prehodu EU v trajnostno in digitalno gospodarstvo. Raziskave kažejo, da več kot 90 % evropskih MSP meni, da zaostajajo pri digitalnih inovacijah. Poleg tega lahko napredek digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, veriženje blokov in robotizacija, še dodatno poslabša obstoječe pomanjkanje in neskladje znanj in spretnosti.

Vajeništvo lahko olajša dvojne prehode in izboljša konkurenčnost MSP z zagotavljanjem usposobljenih delavcev. Poleg tega delodajalcem omogočajo, da oblikujejo delovne navade mladih in jih spremenijo v motivirane in usposobljene delavce.

Vendar se številna MSP zaradi neugodnega poslovnega okolja, obremenjujoče zakonodaje in notranjih omejitev še vedno nerada vključujejo v usposabljanje vajencev. Pomanjkanje informacij, kulture usposabljanja ali občutka lastništva lahko MSP še dodatno prepreči sodelovanje pri vajeništvu.

Logo EAfA
Oddali smo prvo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA

Oddali smo prvo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA

Oddali smo prvo letno anketo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v kateri ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev za 42 mest

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v sodelovanju z GZS in ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom Festival vajeništva, Srednja šola za strojništvo in Srednja šola za lesarstvo pa sta prejeli tudi priznanje GZS za izreden doprinos k razvoju in promociji vajeništva v Sloveniji

– v šolskem letu 2021/2022 smo izvedli 6 mobilnosti vajencev, ki so bili na praktičnem izobraževanju in usposabljanju v tujini, in sicer: 4 dolgotrajne mobilnosti (90 dni) – dva orodjarja sta bila na usposabljanju v podjetju Motor Jikov na Češkem in dva orodjarja v podjetju Pres SK na Slovaškem; na enomesečnem usposabljanju v podjetju Stolarija ČUK na Hrvaškem sta bila dva vajenca mizarja.

Logo EAfA
Logo EC

Podobni prispevki

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer: – na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število...

Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

Posvet združenja za mobilnost vajencev EAM Moving Skills

V okviru združenja EAfA smo v petek, 22. septembra 2023,  sodelovali na posvetu, ki ga je organiziralo združenje za mobilnost vajencev EAM Moving Skills (Euro App Mobilty). Euro App Mobility je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 2020 za razvoj mednarodne...

Naši predstavniki na 2. festivalu vajeništva / Apprenticeship Festival 2022

Naši predstavniki na 2. festivalu vajeništva / Apprenticeship Festival 2022

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je v četrtek, 23. junija 2022, potekal 2. festival vajeništva, ki je namenjen vajencem zaključnih letnikov poklicnih šol, njihovim mentorjem v podjetjih ter šolam, ki izvajajo vajeniško obliko izobraževanja. Na dogodku so podjetjem in šolam, ki podpirajo tako obliko izobraževanja, podelili posebna priznanja, med njimi tudi Srednji šoli za strojništvo in Srednji šoli za lesarstvo ŠC Škofja Loka. Šolski center Škofja Loka je prejel tudi posebno priznanje GZS za izjemne dosežke na področju povezovanja šolstva in gospodarstva.

Ob neformalnem druženju so se predstavile tudi šolske glasbene skupine, dve naši, in posamezniki z različnimi talenti, v pritljičju GZS pa je na ogled razstava izdelkov, ki so jih naredili naši vajenci.

ŠCŠL je član Evropske zveze za vajeništvo EAfA

School Center Škofja Loka is a member of European Alliance for Apprenticeships.

Priznanje GZS za vajeništvo Srednji šoli za strojništvo ŠCŠL (junij 2022)
Priznanje GZS za vajeništvo Srednji šoli za lesarstvo ŠCŠL (junij 2022)

Posnetki, fotografije, prispevki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)

Dostopnost