Skoči na glavno vsebino
Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

V torek, 28. maja 2024, smo sodelovali na posvetu, ki ga je organizirala skupnost za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills (Euro App Mobilty – European Apprenticship Mobility), ki deluje v okviru združenja EAfA. 

Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da bi bila mednarodna odprtost v središču izobraževalnih programov vajeniških sektorjev. Tokrat je debata tekla o jezikovnih ovirah oz. kako bi zmanjšali le-te pri izvajanju mobilnosti za vajence. 

Na posvetu so sodelovali:

Luc Vernet – koordinator združenja EAM

Clara Alegre – moderatorka spletnega srečanja

Eva Gerland – Apprenticeship Support Services, EAfA

Ostali udeleženci – predstavniki šol, podjetij in združenj

Tadej Gartner, ŠC Škofja Loka

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in z ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariere«.

– v šolskem letu 2023/2024 smo izvedli kar 4 dolgotrajne (90 dni) mobilnosti vajencev – avtoserviserjev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Nemčiji.

– na osnovi vseh teh dejavnosti sta se povečala tudi ugled in prepoznavnost šole doma in v tujini.

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

V četrtek, 18. januarja 2024, se je koordinator združenja EAfA na naši šoli, Tadej Gartner, udeležil spletnega sestanka v okviru skupnosti EAfA – skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na sestanku so se dogovorili o temah, ki jih bo skupnost obravnavala v prihodnje, vsak član skupnosti pa predstavi trenutno situacijo v svoji organizaciji in izpostavi primere dobre prakse.

Kaj so skupnosti EAfA?

Skupnosti EAfA dopolnjujejo in poglabljajo obstoječe možnosti mreženja EAfA ter so namenjene spodbujanju interaktivnosti in sodelovanja od spodaj navzgor med člani EAfA, ki imajo podobne interese. Delujejo kot orodje za izmenjavo znanja, najboljših praks in vzpostavljanje tesnega sodelovanja med člani EAfA.

Skupnosti se pri komuniciranju in povezovanju zanašajo predvsem na spletna okolja za sodelovanje, pri čemer se osredotočajo na izmenjavo najboljših praks in ustvarjanje novega znanja za spodbujanje kakovosti in dostopnosti vajeništva.

ŠC Škofja Loka je že postal član skupnosti za učno mobilnost vajencev in sedaj je tudi član skupnosti za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na ostale skupnosti pa še čakamo, da pričnejo z delom in nas povabijo k sodelovanju.

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

V četrtek, 14.  decembra 2023, se je koordinator združenja EAfA za ŠC Škofja Loka, Tadej Gartner, udeležil spletnega seminarja z naslovom Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse.

EU daje prednost mobilnosti vajencev in jo podpira s številnimi pobudami, kot so Erasmus+ in ErasmusPRO, EURES, evropsko ogrodje kvalifikacij in ALMA. Kljub temu se delodajalci, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vajenci na tem področju še vedno soočajo z ovirami. Da bi članom združenja EAfA in zainteresiranim deležnikom pomagali pri spopadanju s temi izzivi, je združenje pripravilo novo zbirko orodij o mobilnosti vajencev. Ta zbirka orodij je prva v seriji zbirk orodij EAfA o ključnih temah, pomembnih za kakovostno vajeništvo.

Na spletnem seminarju EAfA so sodelovali uradniki Evropske komisije, strokovnjaki, zainteresirane strani iz panoge, podjetja, posredniška telesa in predstavniki vajencev; razpravljali so o mobilnosti, predstavili nov nabor orodij EAfA in preučili, kako lahko ta podpira organizacije in vajence pri vključevanju v priložnosti za mobilnost.

Spletni seminar je vodil Andrew McCoshan, strokovnjak iz podjetja Ecorys.

Podobni prispevki

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

V torek, 28. maja 2024, smo sodelovali na posvetu, ki ga je organizirala skupnost za mobilnost vajencev - EAM Moving Skills (Euro App Mobilty - European Apprenticship Mobility), ki deluje v okviru združenja EAfA.  Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da...

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer: – na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število...

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

V četrtek, 18. januarja 2024, se je koordinator združenja EAfA na naši šoli, Tadej Gartner, udeležil spletnega sestanka v okviru skupnosti EAfA - skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na sestanku so se dogovorili o temah, ki jih bo skupnost...

Vajeništva v gradbeništvu: spodbujanje zelenega prehoda v EU s pomočjo vala prenove

Vajeništva v gradbeništvu: spodbujanje zelenega prehoda v EU s pomočjo vala prenove

V sredo, 29. novembra 2023, smo se udeležili spletnega seminarja, ki ga je organizirala evropska zveza za vajeništvo EAfA, na temo vajeništev v gradbeništvu, ki vključuje tudi vajeništva na področju strojništva in lesarstva.

Na spletnem seminarju so strokovnjaki, oblikovalci politik, zainteresirane strani iz panoge in predstavniki Evropske komisije razpravljali o tem, kako lahko vajeništvo spremeni gradbeni sektor v gonilno silo okoljske trajnosti, hkrati pa zadovolji potrebe gradbenega sektorja po znanju in spretnostih. Spletni seminar je vodila Ana Carrero, namestnica vodje enote na GD EMPL, Evropska komisija, sodelovali pa so naslednji govorci:

Stelina Chatzichristou, strokovnjakinja za raziskave in analizo politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri CEDEFOP

Rolf Gehring, politični sekretar pri Evropski federaciji gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW)

Carmen Devesa, direktorica za inovacije pri organizaciji AEICE Efficient Construction

Matthieu Pon, direktor VTC v Saint-Denisu (TBC)

Etienne Dessard, svetovalec za delodajalce pri Agenciji za razvoj zaposlovanja (TBC)

Gradbeništvo ima v Evropski uniji (EU) ključno vlogo, tako gospodarsko kot okoljsko. Je eden največjih gospodarskih sektorjev, saj predstavlja približno 6 % BDP EU in zaposluje 13,5 milijona delavcev na tem področju ter še približno 27 milijonov delavcev na delovnih mestih, ki so odvisna od gradbeništva.

Doseganje ambicioznih trajnostnih ciljev, kot so opredeljeni v Evropskem zelenem dogovoru, bo zahtevalo temeljito preobrazbo običajnih gradbenih metod z večjim poudarkom na energetski učinkovitosti, zmanjšanju ogljika in uporabi okolju prijaznih materialov. Sektorska preobrazba bo morala obravnavati tudi dolgotrajne pomisleke glede produktivnosti v panogi, v kateri še vedno primanjkuje delovne sile, kar se še povečuje zaradi potrebe po nadomestitvi delavcev, ki se upokojijo (ESDE 2023). Cedefop ocenjuje, da bo do leta 2035 na voljo 7 milijonov prostih delovnih mest zaradi upokojevanja in drugih razlogov, zaradi katerih delavci zapuščajo delovna mesta v gradbeništvu. Za mnoga od teh delovnih mest bodo potrebna nova znanja, povezana z zelenim in digitalnim prehodom.

Za izkoriščanje teh priložnosti so zelo potrebne politike in naložbe, ki podpirajo inovacije, raziskave in prilagajanje novim tehnologijam. Pobude EU, kot sta val prenove in novi evropski Bauhaus, poudarjajo ključno vlogo gradbenega ekosistema pri zelenem prehodu z dodeljevanjem sredstev za spodbujanje trajnostnih gradbenih in prenovitvenih praks ter raziskovanje obnovljivih alternativ. Hkrati industrijska strategija EU za gradbeni ekosistem, kot je opisana v prehodni poti za gradbeništvo, ponuja načrt za povečanje konkurenčnosti sektorja, hkrati pa poudarja pomen usposabljanja v MSP, ki jim omogoča, da sprejmejo digitalne rešitve in si prizadevajo za inovacije.

V tem kontekstu so vajeništva temelj zelenega prehoda EU, saj razvijajo spretnosti, prenašajo znanje in usklajujejo delovno silo s trajnostnimi cilji. Bistveno je, da bi morala vajeništva spodbujati vključenost z večjo privlačnostjo sektorja za ženske in zagotavljanjem priložnosti premalo zastopanim skupinam. To povečuje raznolikost v gradbeništvu in zagotavlja, da zeleni prehod koristi vsem segmentom družbe.

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in z ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariere«.

– v šolskem letu 2022/2023 smo izvedli mobilnosti vajencev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v tujini

Logo EAfA
Logo EC
Dostopnost