Erasmus+ KA229 Generation 4C (generacija komunikativnega, kritičnega in kreativnega timskega sodelovanja)

2020-2022

Namen projekta:
Hitro razvijajoča se družba – digitalizacija, nove potrebne veščine v poklicnem izobraževanju v povezavi z učenjem na delovnem mestu – povečati sodelovanje med podjetji in šolami, varstvo okolja in varstvo podatkov, etika in religija ter aktivno državljanstvo Evropejcev.

Udeleženci:
– učitelji,
– dijaki in
– dijaki – begunci

Izdelek:
– droni za namene izobraževanja v šoli
– brošure in skripte v povezavi z zgoraj omenjeno sociološko tematiko

Projekt: Generation 4C (generacija komunikativnega, kritičnega in kreativnega timskega sodelovanja)

Začetek projekta: 1. december 2020

Zaključek projekta: 30. november 2022

Trajanje projekta: 24 mesecev

Koordinator: Europa SPŠ Weiden

Partnerji:
– SŠ TABOR, CZ
– TA SPIŠSKA, SK
– ŠC Škofja Loka, SI
– SŠ OROSLAVJE, HR
– ENAIP, Trst, ITA

Koordinator na ŠC Škofja Loka: Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

Dostopnost