Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi SŠL • Lesarski tehnik SSI

Lesarski tehnik

Srednje strokovno izobraževanje • 4 leta

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne sposobnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov ter izdeluje kalkulacijo izdelkov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov.

Pogoji za vpis v SSI

V izobraževanje za pridobitev poklica lesarski tehnik se lahko vključijo učenci, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole.

Izvedbeni predmetnik lesarski tehnik SSI

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

  • Splošnoizobraževalni predmeti 43% 43%
  • Strokovnoteoretični predmeti 37% 37%
  • Praktično izobraževanje v šoli 10% 10%
  • Praktično usposabljanje z delom 3% 3%
  • Druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela 7% 7%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje SSI

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Na SŠL dogaja

Dostopnost