Skoči na glavno vsebino

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

2022-

Na področju trajnostnega razvoja se soočamo z nenehnimi izzivi. Ker na naši šoli želimo povečati ozaveščenost na področju trajnosti, tako pri dijakih kot pri zaposlenih, ter okrepiti sodelovanje med ŠC Škofja Loka, lokalno skupnostjo ter poslovnim sektorjem, na šoli izvajamo različne dejavnosti in sodelujemo v različnih projektih, ki podpirajo trajnostni razvoj.

V šolskem letu 2022/2023 smo pristopili k projektu Podnebni cilji v VIZ, v katerem sodelujemo s Centrom za poklicno izobraževanje RS.

V okviru tega projekta smo na šoli pripravili akcijski načrt, s katerim želimo zagotoviti, da bo šola čimbolj usklajena s krožnim gospodarstvom na različnih področjih.

Cilji, ki smo jih že in jih v prihodnje še želimo doseči, so naslednji:

  • Izboljšati želimo sistem ločevanja odpadkov, zato smo na glavnih hodnikih po šoli, v dijaškem domu in v MIC-u februarja 2023 namestili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov. Pri tem smo za nasvete in pomoč prosili Komunalo Škofja Loka. V sodelovanju z njimi bomo za dijake 1. letnikov tako kot vsako leto pripravili predavanje na temo ločevanja odpadkov, ogled čistilne naprave in čistilno akcijo v okolici šole.
  • Dotrajana posteljnina iz dijaškega doma se sedaj uporablja za čistilne krpe v šolskih delavnicah.
  • Do poletja 2023 bomo uredili prostor za odlaganje nevarnih odpadkov, npr. oljnih filtrov, motornih olj in odpadnih krp.
  • Ker želimo ne samo ločevati, ampak tudi zmanjšati količino odpadkov, so dijaki v preteklih dneh dobili stekleničke – da bi na šoli zmanjšalio porabo plastične embalaže.
  • Sodelovali smo na delavnici Razvoj kompetenc trajnosti v vzgoji in izobraževanju ter se udeležili usposabljanja na temo Hrana in prehrana.
  • Za dijake 2. letnikov bomo izvedli delavnico o trajnostnem razvoju pod okriljem Leona Kernela.
  • 31. marca 2023 bo potekal Kulturni bazar. Letošnja osrednja tema je Ustvarjalnost za trajnost. Naša šola se bo na bazarju predstavila z dvema primeroma dobre prakse – pločevinka za večkratno uporabo in učni pripomočki iz recikliranih materialov. Oba primera bosta prikazana na plakatu “inovativnost in ustvarjalnost”.
  • Dijake bomo še naprej spodbujali, naj pripravljajo seminarske naloge, zaključne naloge ali izdelke, ki bodo vključevali ponovno uporabo materialov tako v strojništvu kot tudi na splošno.
  • Tudi v prihodnje bomo sodelovali v projektih, ki so trajnostno naravnani, kot npr. Enersol, e-mobilnost in drugi.

Preko primerov dobrih praks želimo doseči, da bi vsak sam pri sebi razmislil, kako lahko doseže osebne cilje na čimbolj trajnostni način.
Ker verjamemo, da si vsi želimo našo šolo narediti lepšo in okolju prijaznejšo, se bomo potrudili, da bomo skupaj to tudi dosegli.

Koordinatorica projekta:
Vesna Potočnik • vesna.potocnik@scsl.si

 

Dogajanje v projektu

Dostopnost