MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

2020-

Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je program, v okviru katerega se dijaki spopadajo z izzivi in dosegajo osebne dosežke. Je edinstven, netekmovalen program, ki posameznika spodbudi, da si oblikuje svoj program aktivnosti, si zastavi osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se spoprime z njimi in jih tudi uspešno premaga. Za dosežke prejme priznanje mednarodne veljave.

MEPI je preizkus samega sebe. Na cilj pride udeleženec le z odločenostjo in vztrajnostjo, da bo opravil vse zahteve programa. To je zelo pomembna vrednota, ki jo mladi prenesejo v odraslost, saj v življenju odraslega ni vsaka stvar lahka.

Iz česa sestoji program? Program ima 3 stopnje.

Na vsaki stopnji čakajo udeleženca 4 področja.

Logo MEPI - mednarodno priznanje za mlade

Mentorji na SŠS:

Barbara Čenčič | barbara.cencic@scsl.si

Kristjan Prosen | kristjan.prosen@scsl.si

Tanja Šifrer | tanja.sifrer@scsl.si

Ana Vidic | ana.vidic@scsl.si

Tri stopnje

Bronasta stopnja

Za mlade od 14. leta naprej

Srebrna stopnja

Za mlade od 15. leta naprej

Zlata stopnja

Za mlade od 16. leta naprej

Štiri področja

Prostovoljstvo

Udeleženci programa kot prostovoljci prispevajo k dobrobiti lastne lokalne skupnosti/družbe in pokažejo družbeno odgovornost.

Rekreativni šport

Spodbuja zdrav življenjski slog in udeležbo pri športu in drugih fizičnih aktivnostih ter vpliva na izboljšanje zdravja in fizičnih sposobnosti.

Veščine

Mladim omogoča, da razvijejo svoje talente, spretnosti in povečajo samozavest.

Pustolovske odprave

Spodbuja pustolovski duh in raziskovanje v okviru skupinskega potovanja ter omogoča globlje razumevanje narave in okolja.

Projekt Neznani prijatelj

(samo na zlati stopnji)

Mladim omogoča, da pridobljene izkušnje dodatno obogatijo skozi sodelovanje in bivanje z nepoznanimi osebami v neznanem okolju.

Sprejmi izziv, preizkusi se in spoznaj samega sebe!

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Evropska zveza za vajeništvo EAfA

Evropska zveza za vajeništvo EAfA

Evropska zveza za vajeništvo EAfA (European Alliance for Apprenticeships)

2021-

Evropska zveza za vajeništvo EAfA (European Alliance for Apprenticeships), ki deluje pod okriljem Evropske komisije, je bila ustanovljena leta 2013, s skupno deklaracijo Evropske komisije, Sveta EU in ostalih deležnikov, s ciljem izboljšati kakovost vajeništva v EU.

Poleg nacionalnih vlad so člani zveze EAfA tudi šole, univerze, podjetja, gospodarske in obrtne zbornice, mladinske in neprofitne organizacije, regionalne in lokalne uprave, socialni partnerji, strokovne službe in mreže, pa tudi raziskovalni inštituti in možganski trusti.

Logo EAfA
Logo EC

Zveza EAfA si prizadeva za:

  • kakovostno in transparentno izvajanje vajeništva,
  • povečanje števila vajencev in vajeniških programov,
  • krepitev podobe vajeništva kot oblike izobraževalnega programa,
  • evropsko mobilnost vajencev v času izobraževanja in usposabljanja.

Evropska zveza za vajeništvo EAfA je platforma za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks. Članom omogoča:

  • najti partnerje (mreženje),
  • promocijo dogodkov in aktivnosti,
  • razvijati nove zamisli in dejavnosti,
  • dostop do aktualnih informacij in orodij za izvajanje vajeništva.

Zveza je namenjena vsem državam članicam EU, Efte in državam kandidatkam ter zainteresiranim stranem iz teh držav z namenom, da sodelujejo in izboljšajo kakovost v okviru izvajanja vajeniških programov. Skupaj z Evropskim centrom za poklicno usposabljanje Cedefop in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), ki zagotavljata strateško strokovno podporo v okviru mreženja, sodelovanja in izmenjave dobrih praks, zveza EAfA v enaki meri prispeva k ozaveščanju o koristih vajeništva.

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo in Višja strokovna šola – je postal član evropske zveze za vajeništvo EAfA v mesecu marcu 2021. V okviru zveze bomo lahko sodelovali s šolami in podjetji, izmenjali izkušnje in primere dobrih praks ter sledili smernicam EU za izvajanje kvalitetnega, transparentnega in učinkovitega vajeništva. Dijaki vajenci bodo imeli možnost opravljanja prakse v tujih podjetjih in zagotovljeno jim bo kvalitetno izvajanje vajeniškega programa, čemur smo se tudi zavezali z včlanitvijo v zvezo EAfA.

Informacije:

Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si | EAfA – ŠC Škofja Loka

Ivan Mavri | ivan.mavri@scsl.si | vajeništvo – SŠS

Bojan Drobnič | bojan.drobnic@scsl.si | vajeništvo – SŠL

Dogajanje 

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

POPRI

POPRI

Popri – nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih

2020-

Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12. do 29. leta starosti.

Z udeležbo na POPRI osnovnošolci, dijaki in študentje razvijajo ustvarjalnost, podjetnost, se učijo timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI uči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobijo udeleženci koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo.

Tekmovanje POPRI ima več stopenj:

– oddaja poslovnih modelov

– regijski predizbor

– enodnevne delavnice

– oddaja izboljšanih poslovnih modelov

– nacionalno tekmovanje

Tekmovanje POPRI

Tekmovanje POPRI 2021:

– oddaja poslovnih modelov – 9. 2. 2021

– regijski predizbor – 3. in 4. 3. 2021

– enodnevne delavnice – 15. – 19. 3. 2021

– oddaja izboljšanih poslovnih modelov – 25. 3. 2021

– nacionalno tekmovanje – 7. 4. 2021

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Enersol

Enersol

Enersol

2008-

Projekti | Enersol

Projekt Enersol je bil ustanovljen leta 2004 v Pragi na Češkem kot izobraževalni program v podporo obnovljivim virom energije (OVE). Ustanovilo ga je združenje čeških srednjih šol s podporo Ministrstva za šolstvo, mladino in šport Republike Češke, državne in lokalne uprave ter sodelujočih podjetij v projektu. Projekt daje priložnost dijakom in dijakinjam srednjih šol, ki obravnavajo OVE kot del izobraževalnih programov, da predstavijo svoje raziskovalne naloge, študije primerov in tudi svoje poglede v okviru razpisanega področja; tako prispevajo k trajnostnemu varovanju našega okolja. Projekt prispeva tudi k osebni rasti udeležencev in oblikovanju naše prihodnosti.

Projekt je osredotočen na rabo in varčevanje z energijo, rabo obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij v ozračje, razvoj okolju prijaznih tehnologij in varovanje okolja. Iz leta v leto je predstavljenih več nalog s področja digitalnih tehnologij (oblikovanje spletnih strani, multimedija, gradnja pametnih hiš in tovarn) in njihov vpliv na okolje.

Leta 2005 je bila naša partnerska šola Střední průmyslová škola strojní a stavební (SPŠ), Tábor (Srednja strokovna šola za strojništvo in gradbeništvo, Tabor) razglašena za regionalno središče projekta Enersol v južnočeški regiji. Ta status ji omogoča, da organizira regionalna tekmovanja in vsako leto vodi reprezentativno ekipo južnočeške regije na nacionalni konferenci projekta Enersol.

Projekt je hitro presegel nacionalne meje in se širil po Evropi. Zaradi mednarodne udeležbe je bil preimenovan v Mednarodno konferenco projekta Enersol. Naša partnerska šola je tako že dvakrat gostila mednarodno konferenco tega projekta (2008 in 2013), na kateri so sodelovale delegacije šestih evropskih držav (Nemčija, Avstrija, Slovenija, Poljska, Slovaška in Češka).

Mednarodna konferenca projekta Enersol je tako postala že tradicionalna, saj je organizirana vsako leto v drugi državi. Na povabilo naše partnerske šole SPŠ Tabor pa se je od leta 2008 udeležujejo tudi naši dijaki in mentorji.

Koordinator projekta na SŠS:
Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Erasmus+ KA229 Generation 4C

Erasmus+ KA229 Generation 4C

Erasmus+: KA229 Generation 4C

Erasmus+: KA229 Generacija 4C (generacija komunikativnega, kritičnega in kreativnega timskega sodelovanja)

2020-

Namen projekta:
Hitro razvijajoča se družba – digitalizacija, nove potrebne veščine v poklicnem izobraževanju v povezavi z učenjem na delovnem mestu – povečati sodelovanje med podjetji in šolami, varstvo okolja in varstvo podatkov, etika in religija ter aktivno državljanstvo Evropejcev.

Udeleženci:
– učitelji,
– dijaki in
– dijaki begunci

Izdelek:
– droni za namene izobraževanja v šoli
– brošure in skripte v povezavi z zgoraj omenjeno sociološko tematiko

Trajanje projekta: 1. december 2020–31. avgust 2023 (33 mesecev) – projekt je bil podaljšan za 9 mesecev

Koordinator: Europa Berufsschule Weiden

Partnerji:
– SPŠ TABOR, CZ
– SPŠ Technická , SPIŠSKA, SK
– ŠC Škofja Loka, SI
– SŠ OROSLAVJE, HR
– ENAIP, Trst, ITA

Koordinator na ŠC Škofja Loka: Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Dostopnost